Taganemisilmoitus

Taganemisilmoitus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus juhul, kui haluat lepingust taganeda! Taganemisilmoitus lähetä meille:info@kollanetahvel.ee

Lepingust taganemise avaldus

Kollane Tahvel OÜ, Harusambla 3, Laagri 76401 Eesti

e-postiosoite:info@kollanetahvel.ee

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ................................ (tilausnumero) alusel ostetud tuote/tuotteet:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanut ..../...../................ (päivämäärä, kuu, vuosi)

Kliendi nimi:

Kliendiosoite:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev