Taganemisavaldus

Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda! Taganemisavaldus saatke palun meilile: info@kollanetahvel.ee

 

Lepingust taganemise avaldus

Kollane Tahvel OÜ, Harusambla 3, Laagri 76401 Eesti

e-posti aadress: info@kollanetahvel.ee

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ................................ (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

Tellimuse olen kätte saanud  .... / ..... / ................ (kuupäev, kuu, aasta)

 

 

 

 

Kliendi nimi:

 

Kliendi aadress:

 

Kliendi allkiri

 

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

 

Kuupäev